Mitsubishi Eclipse (2018-)

Hol a VIN

1. Številka VIN na trajnem elementu se nahaja pod pokrovom motorja na pregradi 2. Imenska tablica s številko VIN je na desnem srednjem stebru


Poišči VIN številko