Honda (2006-2008)

Hol a VIN

1. VIN številka na stalnemu elementu se nahaja v sredini čelne pregrade. 2. Nalepka z VIN številko se nahaja na na srednji levi podpori.


Poišči VIN številko