Chevrolet Orlando (2011-2013)

Hol a VIN

1. VIN številka na stalnemu elementu se nahaja na dnu pred potniškim sedežom ali poleg sedeža. 2. Nalepka z VIN številko se nahaja na na srednji levi podpori. 3. VIN številka se nahaja na pokrovu nadzorne plošče na levi strani.


Poišči VIN številko