BMW X6 2007 - 2014

Hol a VIN

1. Číslo VIN na pevnom prvku je na bočnej výstuži na pravej strane pri pravom sedadle tlmiča nárazov


Poišči VIN številko