BMW 320 (2018-)

Hol a VIN

1. Številka VIN na trajnem elementu se nahaja na desni strani ojačitve, blizu vira desnega blažilnika. 2. Imenska tablica s številko VIN je na levem srednjem stebru 3. Plošča VIN se nahaja na levi strani pokrova armaturne plošče.


Poišči VIN številko