Volvo V50 (2004-2007)

Hol a VIN

1. VIN številka na stalnemu elementu se nahaja na desni strani čelne pregrade. 2. VIN številka se nahaja na pokrovu nadzorne plošče na levi strani.


Poišči VIN številko