Volvo V50 (2004-2007)

Hol a VIN

1. VIN številka na stalnemu elementu se nahaja v sredini čelne pregrade.


Poišči VIN številko