Volkswagen Polo 1994 - 2001

Hol a VIN

1. Doska s číslom VIN je na bočnej výstuži na pravej strane pri pravom sedadle tlmiča nárazov. 2. Pevné číslo VIN je na stredovej výstuži uprostred.

Ellenőrizd VIN